Multifunkčné tepelné čerpadlo / vykurovanie a chladenie / Ohrev TUV.

poznajte ponuku našich moderných tepelných čerpadiel
Efektívne využitie tepla z okolitého prostredia

záruka až 5 rokov na výmeník a čerpadlo.

 

Tepelné čerpadlá využívajú dostupné teplo zo vzduchu, zeme alebo z vody. Tešia sa stále väčšiemu záujmu. Aj preto, že toto teplo je k dispozícii zadarmo a možno ho energeticky veľmi efektívne zhodnotiť.

Obnoviteľná energia zo vzduchu a vody  je voľne dostupná kedykoľvek a všade okolo nás. Tepelné čerpadlá premieňajú túto energiu na príjemné teplo, k čomu potrebujú iba 25% elektrickej energie. Ďalšie informácie, ktoré stojí za to vedieť o použití tejto modernej technológie, nájdete na našej stránke

Investujte s rozumom. Tepelné čerpadlá vzbudzujú stále viac pozornosti aj preto, že ich postupné rozširovanie stláča ich predajné ceny nižšie, zatiaľ čo ceny energie rastú.

Ako pracuje tepelné čerpadlo? Princíp je v podstate opačný ako pri chladničke, ktorej účelom je „vytvoriť zimu" vo vnútri. Von sa teplo odvádza cez chladič umiestnený na zadnej strane chladničky. Tepelné čerpadlo, naopak, odoberá teplo z vonkajšieho chladnejšieho prostredia a pri vyššej teplote ho odovzdáva do vykurovacieho systému. Premena prebieha efektívnejšie vtedy, ak je rozdiel vstupnej a výstupnej teploty vykurovacieho systému čo najmenší. 

Tepelné čerpadlá sú tým „najzelenším zariadením" na výrobu tepla a chladu aj v porovnaní s fotovoltanickými kolektormi. Nestrácajú účinnosť ani po rokoch svojej prevádzky a odhadovaná životnosť je min. 20 rokov.


Tepelné čerpadlá sa delia nasledovne:

vzduch – vzduch: klasická klimatizácia
vzduch – voda: MONOBLOCK (vonkajšia jednotka ohrieva vodu priamo pre vykurovací systém v rodinnom dome)
vzduch – voda: Split Systém (delený systém na vonkajšiu a vnútornú jednotku)

Energetické produkty Sunrain využívajú technológiu riadenia prevádzky pri ultranízkej teplote a normálne fungujú pri -25 °C, aby uspokojili dopyt po vykurovaní v chladných oblastiach. Štandardná výstupná teplota teplej vody je 55°C. Celý rad produktov využíva technológiu inteligentného odmrazovania SPD, ktorá integruje prevádzkový čas jednotky, teplotu okolia, teplotu cievky a ďalšie podmienky, presne posudzuje stav námrazy jednotky, realizuje efekt námrazy a odmrazovania, pričom zlepšuje presnosti odmrazovania , Čo výrazne zlepšuje komplexný tepelný index jednotky,špičková konfigurácia, spoľahlivé a odolné produkty.

Tu si môžete pozrieť video pri skúškach v mraze-

 

Tepelné čerpadlo SUNRAIN Split R410 využíva kompresor s DC invertorom Panasonic a čerpadlo Grundfos. S touto technológiou si užívatelia môžu užiť maximálnu úroveň komfortu pri najnižších nákladoch. Samostatne stojaca jednotka. Na trhu je úspora miesta a peňazí. Trendom budúcnosti bude tepelné čerpadlo R32 EVI Full DC Inverter. Budeme Vás informovať kedy prinesieme aj tento model do predaja.

Inteligentná technológia rozmrazovania

Inteligentný režim riadenia odmrazovania SUNRAIN vypočítava teplotný rozdiel a akumulovaný pracovný čas kompresora na posúdenie stavu odmrazovania výparníka. Keď je splnená podmienka odmrazovania, automaticky prejde do režimu odmrazovania.

Funkcia tri v jednej- Monoblok

Vďaka integrovanej funkcii vykurovania/chladenia/TUV v tepelnom čerpadle dokáže R32 HP dodať správnu teplotu s veľkým výkonom. Poskytuje používateľom viac možností na dosiahnutie požadovaných dokonalých výsledkov bez ohľadu na extrémne chladné/horúce podnebie.

ec

Akčné produkty:

Prihlásenie